სტუდია

 Happy Kids Art Club სტუდიის მიზანი და სტრატეგია – ბავშვის გონებრივი, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა ადრეული ასაკიდან.